زمینه های فعالیت

واحد مهندسی پیمانکاری گل محمدی به عنوان اصلی ترین واحد شرکت نقش کلیدی در طراحی، مهندسی، خرید، نظارت بر اجرا و اراءه انتقال دانش فنی بهره برداری و راهبردی سیستم های اجرا شده توسط شرکت را بر عهده دارد

  • بخش تجهیزات ثابت
  • بخش تجهیزات دارو
  • بخش لوله کشی(Piping)
  • بخش تحلیل تنش

گروه برق

  • تابلوهای فشار ضعیف و متوسط
  • سیستم های حفاظتی
  • سیستم های AC/DC و UPS

گروه ابزار دقیق

  • تجهیزات ابزار دقیق
  • سیستم های کنترلی
  • سیستم اعلان حریق