نام پروژه : ساخت، نصب و اجرای سیستم تصفیه خانه آب دمین و سیستم آتش نشانی نیروگاه سیکل و ترکیبی زواره(اصفهان 2) که در سال 91 تحویل کارفرما گردید

شامل ک تصفیه آب به صورت دو خط موازی

پیش تصفیه به ظرفیت 30 متر مکعب بر ساعت و تصفیه اصلی به ظرفیت 17 متر مکعب بر ساعت و مشتمل بر آب آشامیدنی، آب دمین، آب بهداشتی، مخازن ذخیره آب، خطوط انتقال سیال و سیستم آتش نشانی شامل آب آتش نشانیف فوم، اجرای سیستم تصفیه فاضلاب به همراه کلیه تجهیزات و متعلقات و اجرای سیستم برق و ابرار دقیق CO2

1- ساخت مخازن درجا به تعداد 5 مخزن به وزن 100,000 کیلوگرم، نصب تجهیزات ثابت تصفیه خانه 80,000 کیلوگرم، نصب تجهیزات آتش نشانی، فوم و… حدود 35,000 کیلوگرم

2- عملیات جوشکاری کربن استیل و گالوانیزه بیش از 35,000 اینچ قطر که شامل لوله کشی آتش نشانی 3 مخزن 20,000 متر مکعبی می باشد. جوشکاری لوله های پلی اتیلن با فشار 16 بار حدود 16,000 اینچ قطر و لوله های با فشار 10 بار 6,000 متر طول ساخت و نصب ساپورت حدود 35,000 کیلوگرم،سند بلاست رنگ لوله حدود 25,000 متر مربع و سند بلاست و رنگ ساپورت حدود 35,000 کیلوگرم

3- اجرای عملیات خاکی شامل حفاری، حمل خاک، ماسه ریزی، بتن ریزی، بک فیل حدود 12,000 متر مکعب

4- صب 200 عدد تجهیزات کنترلی و تابلوهای پاور، کابل کشی و سینی کاری و سربندی حدود 10,000 متر