ساخت، نصب و اجرای لوله کشی مربوط به خطوط تصفیه خانه به همراه پیش راه اندازی و سندبلاست رنگ ذوب آهن

محل اجرا : ذوب آهن اصفهان

کارفرما اصلی : مپنا

کارفرما دوم : نصب نیرو

تاریخ شروع : 1401/10/01

شرح عملیات :

1- جوشکاری لوله پلی اتیلن حدود 60,000 اینچ

2- ساخت و نصب سساپورت حدود 25,000 کیلوگرم

3- نصب ولو حدود 750 عدد

4- سندبلاست و رنگ آمیزی حدود 500,000 کیلوگرم