شامل : ساخت و نصب و اجرای لوله کشی و راه اندازی سیستم نفت و گاز پروژه چشمه خوش

1- عملیات جوشکاری کربن استیل 65,000 اینچ قطر

2- نصب مخازن تحت فشار وزن بیش از 120,000 کیلوگرم

3- نصب بالغ بر 400 عدد تجهیزات کنترلی و تابلوهای پاور و انجام تست های مربوطه، بالغ بر 42,000 متر

4- عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیتم و بهره برداری یک ساله از تجهیزات

5- عملیات کابل کشی داخلی سینی کابل و سر بندی و انجام تست های مربوطه

6- سند بلاست و رنگ آمیزی خطوط حدود 15,000 متر مربع

7- هیدروتست و فلاشینگ ورینستیت حدود 130,000 اینچ متر

8- اجرای عملیات هات تپ جهت وصل کردن خطوط جدید به خط اصلی بهره بردار