نام پروژه : ساخت، نصب و اجرای سیستم لوله کشی گاز، گازوئیل، بخار، کندانس اتش نشانی نیروگاه گازی شاهرود

شامل : نصب پمپ های فورواردینگ و آنلودینگ نصب کانتینرهای آتش نشانی، اجرای حفاری و لوله کشی شبکه زیر زمینی پرفشار آب و نصب کلیه شیرهای هیدرانت و…

1- عملیات جوشکاری کربن استیل و گالوانیزه بیش از 30,000 اینچ قطر که شامل لوله کشی آتش نشانیف سوخت، بخار، کندانس 3 مخزن 20,000 متر مکعبی می باشد

2- نصب 2 دستگاه کانتینر آتش نشانی، نصب 12 عدد پمپ سانتیریفیوژ، نصب 2 دستگاه بویلر کمکی هر کدام به ظرفیت 5 تن

3- ساخت و نصب ساپورت حدود 40,000 کیلوگرم، سند بلاست رنگ لوله حدود 15,000 متر مربع و سند بلاست و رنگ ساپورت حدود 40,000 کیلوگرم

4- نصب تجهیزات بویلر کمکی حدود 45,000 کیلوگرم

5- اجرای عملیات خاکی شامل حفاری، حمل خاک، ماسه ریزی، بتن ریزی، بک فیل حدود 15,000 متر مکعب

6- جوشکاری لوله های پلی اتیلن با فشار 16 بار حدود 22,000 اینچ قطر و لوله های با فشار 10 بار 8,000 متر طول