پروژه ساخت و نصب و راه اندازی و اجرای لوله کشی سیستم گاز، گازوئیل، آب آتش نشانی و آب شرب و آب سرویس نیروگاه سیکل و ترکیبی چهلستون اصفهان

شامل : نصب پمپ و تجهیزات فورواردینگ، آنلودینگ نصب کانتینر آتش نشانی و نصب تجهیزات حجم عملیات اجرایی پروژه به شرح ذیل می باشد :

الف : عملیات جوشکاری کربن 35,000 اینچ قطر، عملیات جوشکاری پلی اتیلن 11,000 اینچ قطر

ب : ساخت و نصب ساپورت بیش از 25,000 کیلوگرم ، نصب تجهیزات بیش از 50,000 کیلوگرم

ج : عملیات خاکی 11,000 متر مکعب، عایقکاری 15,000 متر مربع، سند بلاست و رنگ 20,000 متر مربع