1- فیتاپ و جوش استیل 25,000 اینچ قطر

2- فیتاپ و جوش کربن استیل 8,000 اینچ قطر

3- رزوه کاری خطوط گالوانیزه 4,000 اینچ قطر

4- خطوط 2,600 PVC-PVDF اینچ قطر

5- اجرای خطوط پلی اتیلن 10,000 اینچ قطر

6- نصب مخازن تحت فشار بیش از 155,000 کیلوگرم

7- تعداد نصب پمپ ها سانترفیوژ : 25 عدد

8- تعداد پمپ های تزریق مواد شیمیایی : 20 عدد

9- نصب ولو : 1,100 عدد

10- خرید و اجرای سند بلاست و رنگ حدود 12,000 متر

11- خرید، ساخت و نصب ساپورت بیش از 45,000 کیلوگرم

12- نصب تجهیزات تصفیه خانه : بیش از 40,000 کیلوگرم

13- نصب داربست بندی و تخته ریزی : 24,000 متر مکعب

14- خرید و اجرای عایق و کلدینگ : 3,500 متر مربع

15- نصب و راه اندازی تابلو برق کنترل و پاور و تجهیزات کنترلی بیش از 300 دستگاه، سینی کاری و کابل کشی و سر بندی و انجام کلیه تست ها حدود 65,000 متر طول

16- راه اندازی کل سیستم به مدت 6 ماه شبانه روزی