پروژه ساخت مخازن 6 گانه، رنگ و سندبلاست تصفیه خانه ذوب آهن اصفهان

محل اجرا : ذوب آهن اصفهان

کارفرما اصلی : مپنا              

کارفرما دوم : فابکو

تاریخ اتمام : 1401/12/29

ساخت و نصب 145,000 کیلوگرم ساپورت سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن 6 گانه