پروژه خرید، ساخت، نصب و اجرای لوله کشی و تجهیزات مربوط به تصفیه خانه سیستم های فشرده آتش نشانی، سیستم کونیک و خطوط Bop نیروگاه عسلویه

محل اجرا : نیروگاه Bop عسلویه

کارفرما اصلی : مپنا توسعه یک

تارخ اتمام : 1399/12/28

شرح :

1- نصب تجهیزات تصفیه خانه، wtp، cpp، کمپرسور روم، آتش نشانی حدود 120,000 کیلوگرم

2- اجرای عملیات خاکی شامل حفاری، ماسه ریزی، بتن ریزی، بک فیل حدود 22,000 متر مکعب

3- جوشکاری لوله های پلی اتیلن با فشار 16 بار حدود 22,000 اینچ قطر و لوله های با فشار 10 بار 8,000 متر طول

4- اجرای لوله های فلزی 42,000 اینچ قطر

5- ساخت و نصب ساپورت حدود 40,000 کیلوگرم